Op deze pagina vind je een overzicht van alle vaardigheden voor peuters en kinderen in De Sims 4

Peuters

NiveauInformatie
1Peuters die zich op beweging richten, komen nog eens ergens.

De bewegingsvaardigheid helpt peuters om sneller te lopen, rennen, de trap op klimmen en dansen, dansen, dansen. Verbeter de vaardigheid door rond te lopen, met bouwblokken te bouwen, te dansen of door via Spelen met volwassenen te worstelen.
2(Naam Sim) kan nu trappen beklimmen. Hij/zij kan ook speels met een volwassene worstelen.
3(Naam Sim) kan nu sneller lopen en op muziek dansen.
4(Naam Sim) kan nu rennen. Hij/zij kan ook torens bouwen met behulp van bouwblokken.
5(Naam Sim) heeft zijn/haar bewegingsvaardigheid volledig ontwikkeld. Hij/zij kan nu gemakkelijk de trap op.

NiveauInformatie
1Het is belangrijk voor peuters om te leren praten.

Communicatievaardigheden leren peuters meer geavanceerde sociale vaardigheden. Ze kunnen verbeterd worden door met andere te praten.
2(Naam Sim) kan nu anderen omhelzen en slaan. Hij/zij kan ook dieren leren met behulp van geheugenkaarten met volwassenen.
3(Naam Sim) kan nu praten.

Hij/zij kan over speelgoed praten, over vrachtwagens praten, brullen of nonsens tegen anderen zeggen. Hij/zij kan om een toetje vragen. Hij/zij kan ook andere sociale interacties leren door andere vaardigheden te verbeteren.
4(Naam Sim) kan nu over feesten en lievelingsdieren praten en klop-klop moppen vertellen. (Naam Sim) kan ook voorwerpen leren door middel van geheugenkaarten.
5(Naam Sim) heeft zijn/haar verbale vaardigheden volledig ontwikkeld. Hij/zij kan nu een verhaal vertellen, een maf verhaal vertellen en over dinosaurussen praten.

NiveauInformatie
1De denkvaardigheid helpt peuters om minder driftbuien te hebben en beter voor zichzelf te kunnen zorgen. Het vermindert opstandig gedrag en helpt om behoeften te vullen. De denkvaardigheid wordt verbeterd door nieuwsgierig te zijn, of door met geheugenkaarten, bouwblokken of een tablet te spelen.
2(Naam Sim) kan nu vormen bestuderen op de bouwblokken. (Naam Sim) zal ook minder vaak opstandig zijn.
3(Naam Sim) kan nu met hulp van volwassenen leren tellen aan de hand van geheugenkaarten. (Naam Sim) slaapt nu ook beter de hele nacht door.
4(Naam Sim) kan nu andere Sims vragen waarom iets zo is. (Naam Sim) weet nu dat hij/zij niet mag spetteren in het toilet.
5(Naam Sim) heeft zijn/haar denkvaardigheid volledig ontwikkeld. (Naam Sim) slaapt de hele nacht door en is nooit opstandig. Ook kan hij/zij nu letters leren aan de hand van geheugenkaarten en spelling oefenen met bouwblokken.

NiveauInformatie
1Peuters met fantasie kunnen in hun eigen wereldje spelen. De fantasievaardigheid leert peuters lezen en fantastische werelden creëren met hun speelgoed. Je kunt de fantasievaardigheid verdienen door met speelgoed en poppen te spelen, naar muziek te luisteren of peuterboeken te bekijken.
2(Naam Sim) kan nu plaatjes kijken in peuterboeken en met anderen spelen bij het poppenhuis.
3(Naam Sim) kan nu speelgoed, poppen en knuffeldieren een naam geven.
4(Naam Sim) kan peuters boeken voorlezen.
5(Naam Sim) heeft zijn/haar fantasie volledig ontwikkeld!

Hij/zij kan nu kunst bekijken.

NiveauInformatie
1Zindelijkheidstraining zorgt ervoor dat vieze luiers tot het verleden behoren.

De potje-vaardigheid leert peuters een potje te gebruiken. Verbeter de vaardigheid door een volwassene de peuter te leren om op een potje te gaan.
2(Naam Sim) kan nu het potje gebruiken.
3(Naam Sim) heeft naar het potje gaan gemeesterd. Hij/zij zal altijd proberen om het potje te gebruiken in plaats van de luier.

Kinderen

Het gebruiken van je verbeelding is een van de hoogtepunten van kind zijn en het ontwikkelen van die verbeelding kan je in de toekomst heel wat opleveren.

De creatieve vaardigheid kan als jonge Sim met de knutseltafel en de ezel worden ontwikkeld. Als Sims deze vaardigheid verbeteren, ontgrendelen ze nieuwe tekeningen met de knutseltafel, interacties met het poppenhuis en sociale interacties!

NiveauInformatie
1(Naam Sim) kan tekenen aan de knutseltafel. Bovendien kan hij/zij met het poppenhuis en speelgoed uit de speelgoedkist spelen.
2(Naam Sim) kan nu een nieuwe tekening aan de knutseltafel maken.
3(Naam Sim) krijgt nu meer voldoening van het spelen op een Piratenschip Apenkooi
4(Naam Sim) kan een nieuwe afbeelding tekenen aan een knutseltafel, een uit de duim gezogen verhaal vertellen aan andere Sims en dagdromen.
5(Naam Sim) raakt soms geïnspireerd door met een poppenhuis te spelen.
6Hij/Zij kan nu een nieuwe tekening aan de knutseltafel maken en betere gemoedstoestanden verdienen door met speelgoed te spelen.
7Als (Naam Sim) een poppenhuis heeft, kan hij/zij een poppenhuisverhaal schrijven achter de computer terwijl hij/zij geïnspireerd is. Bovendien krijgt hij/zij meer voldoening van het spelen op Piratenschip Apenkooien.
8(Naam Sim) kan een nieuwe tekening aan de knutseltafel maken.
9(Naam Sim) kan een poppenhuisverhaal vertellen bij het poppenhuis
10(Naam Sim) is nu een creatieve meester. Hij/zij kan nu de piano- en vioolvaardigheid leren.

De hersens van kinderen mogen fysiek dan kleiner zijn, ze zijn ook minder volgestopt met onzin als grappige weetjes over lama’s of algebra. Kinderen die hun mentale kunsten al vroeg verbeteren, kunnen later in hun leven complexe situaties eenvoudiger aan.

De mentale vaardigheid wordt verbeterd met de wetenschapstafel en het schaakbord. Als Sims deze vaardigheid verbeteren, ontgrendelen ze nieuwe drankjes met de wetenschapstafel. Interacties met de computer en sociale interacties!

NiveauInformatie
1Voor (Naam Sim) wacht een wereld vol programmeren, parabolen en schaakpartijen! Zorg alleen dat het hem/haar niet naar zijn/haar hoofd stijgt.
2(Naam Sim) kan nu een rekenkundegame op de computer spelen.
3(Naam Sim) is hard op weg om een echte hooggeleerde te worden!
4(Naam Sim) kan nu betere gemoedstoestanden krijgen door rekenkundegames te spelen op een computer en een gezondheidsdrankje maken aan een wetenschapstafel.
5(Naam Sim) kan nu fracties met andere Sims bespreken.
6(Naam Sim) kan nu onderzoeken op Simpedia achter een computer.
7(Naam Sim) kan emotiedrankjes maken aan een wetenschapstafel. Bovendien kan ze betere gemoedstoestanden krijgen van wetenschapstafels en het ruimteschip-klimrek.
8(Naam Sim) wordt iedere dag een beetje slimmer!
9(Naam Sim) zal soms de mentale vaardigheid sneller ontwikkelen door iets te onderzoeken op Simpedia en rekenkundegames te spelen achter de computer. Ook kan hij/zij nu mentale telepathie proberen.
10(Naam Sim) kan nu stankdrankje met behulp van een wetenschapstafel maken. Hij/zij kan nu de inzichtvaardigheid, gamevaardigheid en de visvaardigheid ontwikkelen.

De motorische vaardigheid is essentieel voor alle kinderen, maar behalve dat ze die nodig hebben om gewoon te kunnen lopen, rennen en springen, komen motorische vaardigheden ook van pas bij het ontwikkelen van de spieren en een fitte levensstijl.

Je kunt de motorische vaardigheid ontwikkelen met behulp van klimrekken en apenkooien.

NiveauInformatie
1(Naam Sim) kan nu op het klimrek spelen en typen oefenen achter de computer.
2De motorische vaardigheid van (Naam Sim) wordt steeds beter!
3(Naam Sim) kan nu andere Sims om typtips vragen.
4(Naam Sim) kan nu Keyboard Commander op de computer spelen.
5(Naam Sim) kan nu chillen op het klimrek.
6(Naam Sim) zal soms een beter ontwikkelde gemoedstoestand krijgen door Keyboard Commander op een computer te spelen.
7(Naam Sim) kan nu betere gemoedstoestanden krijgen door het klimrek.
8De motorische vaardigheden van (Naam Sim) worden elke dag een beetje beter!
9(Naam Sim) zal soms een beter ontwikkelde motorische vaardigheid krijgen door klimrekken en door games te spelen op een motion gaming rig of computer.
10(Naam Sim) heeft zijn/haar motorische vaardigheid volledig onder de knie! Door op het klimrek te spelen, zal er af en toe een krachtige gemoedstoestand ontstaan.

Leren praten in de eerste stap in het leven van elk kind om een sociaal wezen te worden. Kinderen die besluiten zich op sociale vaardigheden te concentreren, zullen veel makkelijker vriendschap met andere Sims sluiten.

De sociale vaardigheid kan ontwikkeld worden met het poppenhuis en knuffels. Als Sims deze vaardigheid verbeteren ontgrendelen ze Sim.tv op de computer, interacties met poppen en sociale interacties!

NiveauInformatie
1(Naam Sim) kan nu op pratend speelgoed drukken om het aan de praat te krijgen.
2(Naam Sim) kan nu naar Sim.tv kijken op de computer.
3De creatieve gave van (Naam Sim) wordt steeds beter!
4(Naam Sim) zal soms betere gemoedstoestanden krijgen door naar Sim.tv te kijken op een computer.
5(Naam Sim) zal soms betere gemoedstoestanden krijgen door met een knuffel te spelen.
6Door met de gigantische knuffel te praten, kan verdriet verminderd worden. Bovendien kan (Naam Sim) idiomen onderzoeken achter een computer.
7(Naam Sim) kan nu met andere Sims over school praten.
8De sociale vaardigheden van (Naam Sim) worden elke dag een beetje beter!
9Praat met een gigantische knuffel om nu ook schaamte, stress en ongemak te verminderen.
10(Naam Sim) kan nu de gemoedstoestanden van andere Sims belachelijk maken. Hij/zijn kan ook de ondeugdvaardigheid en de charismavaardigheid ontwikkelen.
Delen met:
  •  
  •  
  •  
  •